Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pomoc dla poszkodowanych w ulewie

Miasto Gdańsk świadczy pomoc osobom poszkodowanym przez intensywne opady. Uruchamia dodatkowy bezpłatny punkt pomocy prawnej dla mieszkańców, szczególną pomoc kieruje także do osób starszych i niepełnosprawnych.

A
A

Z pomocy prawnej w nowym punkcie skorzystać będzie można od najbliższego poniedziałku (25 lipca). Na spotkanie umówić można się już teraz.

Nieodpłatna porada prawna
Dodatkowy Punkt Pomocy Prawnej
dla mieszkańców dotkniętych skutkami intensywnych opadów deszczu, działać będzie w budynku przy ul. Partyzantów 36a pok. 20 (II piętro). W dniach od 25.07 do 28.07 prawnicy udzielać będą porad w kwestiach dot. ubezpieczenia i ewentualnych zapomóg. Dyżurować będą w poniedziałek w godz. 15.00- 19.00, wtorek w godz. 8.30-12.30, w środę w godz. 15.00- 19.00 oraz czwartek w godz. 8.30- 12.30.

W tym miejscu i czasie dyżurował będzie również pracownik socjalny.

Wizyty umawiane są na konkretny dzień i godzinę pod całodobowym nr telefonu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego czynnego 24h przez cały tydzień - 58 778 60 00.

Przypominamy, że z bezpłatnej porady prawnej poszkodowani mogą skorzystać także w funkcjonujących od początku tego roku punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku:

  • Gdańsk Śródmieście ul. Dyrekcyjna 5

poniedziałek – piątek 8:30-12:30 i 13:00-17:00

  • Gdańsk Rudniki ul. Elbląska 66 D

poniedziałek-piątek 8:00-16:00

  • Stowarzyszenie Jasień Gdańsk Nowy Port - Dom Sąsiedzki ul. Wyzwolenia 49

poniedziałek:13:00-18:00

wtorek-piątek: 13:00-17:00

  • Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych - Dom Sąsiedzki, ul. Gościnna 14

poniedziałek: 16:00-20:00

wtorek: 8:30-12:30

środa: 13:00-17:00 

czwartek: 9:00-13:00

piątek: 15:00-19:00

  • Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

Gdańsk Strzyża Ul. Kisielewskiego 12

poniedziałek:14-18:00

wtorek i piątek: 13:00-17:00

środa i czwartek: 11:00-15:00

  • Stowarzyszenie Akcja Społeczna

Gdańsk Śródmieście, ul. Dyrekcyjna 5 (I piętro)

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek:14:30-18:30

środa: 11:30-15:30

Szczególne wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych
Miasto świadczy także pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w usuwaniu skutków opadów. Pomoc w uprzątaniu podwórek i piwnic realizuje specjalna grupa sprzątająca działająca w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych. Oferowane jest również wsparcie w ocenie i wstępnym szacowaniu strat w nieruchomościach, ponadto pomoc w przypadku wystąpienia potrzeby przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń.

Zgłoszenia przyjmowane pod nr telefonu:
504-893-049 - koordynator ds. likwidacji skutków ostatnich opadów - Joanna Tobolewicz
(58) 323-61-21 - sekretariat Wydziału Gospodarki Komunalnej (w godz. funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku)
(58) 323-61-74 - pracownik Referatu Rozwoju Lokalnego (w godz. funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdansku)

Mieszkańcy, których nieruchomości uległy podtopieniu skorzystać mogą z osuszaczy, udostępnianych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Zgłoszenia potrzeby pomocy w osuszeniu lokalu pod nr telefonu: (58) 778-60-00 - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dostarczanie i odbiór kontenerów
Miasto dostarcza kontenery mieszkańcom usuwającym skutki opadów, po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu: (58) 524-45-00 - Dyżurny Inżynier Miasta

Pomoc socjalna i psychologiczna
W dni powszednie w godz.7.30-15.30 wszelkie potrzeby zgłaszać można do pracowników socjalnych w Centrum Pracy Socjalnej nr ul. Marynarki Polskiej 134a - tel. 58-520-70-00, 09.

W tym czasie dostępne są również telefony: sekretariat dyrektora tel. 58-342-31-30 (34); kancelarii 58-342-31-50 oraz głównego specjalisty ds. interwencji kryzysowej 58-342-31-79.

Osobom poszkodowanym udzielona jest pomoc wg potrzeb na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, m.in. pomoc finansowa z tytułu zdarzenia losowego, pomoc psychologiczna, prawna bądź celowa.

Po godz. pracy ośrodka i dni wolne od pracy działa telefon interwencyjny dyżurującego pracownika socjalnego tel. 797-909-111(112).

Pracownik działa w ścisłej współpracy m.in. z zespołem zarządzania kryzysowego, innymi służbami miejskimi, sądem, placówkami pomocowymi, zapewniając niezbędną opiekę, wsparcie dla mieszkańca i rodziny na czas interwencji.

Całodobowo działa Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Gustkowicza 13 w Nowym Porcie udzielając pomocy psychologicznej i schronienia dla mieszkańców miasta pod tel. 58-511-01-21 (e-mail: cik@fdds.pl).

Anna Dobrowolska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)