Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Polska Agencja Kosmiczna otwiera się w Gdańsku

W Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym odbędzie się uroczyste otwarcie siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej. Podczas inauguracji PAK, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. oraz rektorzy trójmiejskich uczelni wyższych podpiszą porozumienie o współpracy. Uroczystość odbędzie się 10 lipca 2015 r. o godz. 12.00 (budynek C, sala ABC).

A
A

W Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym odbędzie się uroczyste otwarcie siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej. Podczas inauguracji PAK, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. oraz rektorzy trójmiejskich uczelni wyższych podpiszą porozumienie o współpracy. Uroczystość odbędzie się 10 lipca 2015 r. o godz. 12.00 (budynek C, sala ABC). 

UWAGA: briefing prasowy planowany jest na godz. 13.15 w Sali D.

Polska Agencja Kosmiczna została powołana ustawą z dnia 26 września 2014 roku. Półroczny okres działania Agencji, zakończony w maju br. doprowadził do powołania dyrektora Biura Organizacyjnego Agencji i siedemnastoosobowej Rady, której przewodniczy Czesław Mroczek, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Przedstawiono także plan działania Polskiej Agencji Kosmicznej na rok 2015, wyłoniono w drodze konkursu na pięcioletnią kadencję prezesa prof. Marka Banaszkiewicza oraz utworzono siedzibę PAK w Gdańsku (Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym).

Otwarcie centralnej siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3 odbędzie  się w dniu 10 lipca br. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych Pomorza i trójmiasta, członkowie Rady PAK, parlamentarzyści i eksperci skupieni w Grupie ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, dyrektorzy agencji finansujących naukę, przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele resortów i osoby od lat zajmujące się działalnością kosmiczną. Europosłów będzie reprezentował Profesor Jerzy Buzek.

Podczas spotkania prof. Marek Banaszkiewicz prezes Polskiej Agencji Kosmicznej opowie o planach Agencji, możliwości pomorskiego sektora kosmicznego, będzie również czas na dyskusję nt. modelu rozwoju sektora kosmicznego w Polsce i nad rolą Agencji w tym procesie.

Działania Agencji koncentrują się przede wszystkim na:

 • współpracy międzynarodowej - podpisano umowy o współpracy z agencjami kosmicznymi Francji, Ukrainy i Włoch;
 • współorganizacji przez Agencję konferencji naukowych i spotkań środowiska kosmicznego – dotychczas zorganizowano konferencje IRMAST (Gdańsk), Forum Innowacji w Rzeszowie, konferencje EUCASS-2015 (Kraków); 
 • współpracy ze środowiskami naukowymi i przemysłowymi nad przygotowaniem projektów dotyczących platform satelitarnych, instrumentów na misje kosmiczne i zastosowań technik satelitarnych w nawigacji i obserwacjach Ziemi.


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) – jedna z najdynamiczniej rozwijających się specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, której celem jest przyśpieszanie rozwoju gospodarczego regionu północnej Polski oraz rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce. PSSE jest właścicielem Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego im. Prof. Hilarego Koprowskiego (GPNT) oraz Bałtyckiego Portu Nowych Technologii (BPNT), które propagują rozwój przedsiębiorstw, szczególnie z obszaru Pomorza, w zakresie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi. GPNT i BPNT są platformą dla współpracy podmiotów z różnych dziedzin, w tym szczególnie gospodarczych oraz naukowo-badawczych w zakresie budowania, kształtowania przestrzeni informacyjnej oraz promowania nowych rozwiązań technologicznych.

Polska Agencja Kosmiczna (PAK) – powołana ustawą z dnia 26 września 2014 r. Zgodnie z ustawą i Planem Działania Agencji zasadnicze dziedziny jej aktywności to:

 • wspieranie resortów odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności kosmicznej
  w sprawach merytorycznych i w kontaktach międzynarodowych
 • zaangażowanie w działalność wspierającą polską obronność i bezpieczeństwo przy pomocy technik i technologii kosmicznych
 • zapewnienie polskiej administracji dostępu do danych i serwisów związanych z wykorzystaniem satelitarnych systemów nawigacyjnych i obserwacji Ziemi
 • sprzyjanie rozwojowi polskich badań kosmicznych i sektora przemysłowego oraz zapewnienie harmonijnej współpracy między nauką a przemysłem
 • wspieranie programów edukacyjnych wszystkich szczebli dotyczących wiedzy, badań
  i technologii kosmicznych 
Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)