Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Inauguracyjne posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej

Gdańska Rada Oświatowa spotka się na inauguracyjnym posiedzeniu, które odbędzie się 28 maja o godz. 12.00 w Sali Herbowej Nowego Ratusza. Pracom GRO przewodniczyć będzie Katarzyna Hall, była minister edukacji, obecnie Poseł na Sejm RP. To już trzecia kadencja rady, która po raz pierwszy została powołana w roku 2007. GRO ma się w najbliższej kadencji zaangażować w dyskusję na temat kształtu i potrzeb gdańskiej edukacji.

A
A

Gdańska Rada Oświatowa spotka się na inauguracyjnym posiedzeniu, które odbędzie się 28 maja o godz. 12.00 w Sali Herbowej Nowego Ratusza. Pracom GRO przewodniczyć będzie Katarzyna Hall, była minister edukacji, obecnie Poseł na Sejm RP. To już trzecia kadencja rady, która po raz pierwszy została powołana w roku 2007. GRO ma się w najbliższej kadencji zaangażować w dyskusję na temat kształtu i potrzeb gdańskiej edukacji.

 Rada jest organem doradzającym radnym miasta, a do jej zadań należy: badanie potrzeb oświatowych w Mieście Gdańsku oraz przygotowywanie projektów ich zaspakajania (w tym: wypracowywanie polityki oświatowej oraz opiniowanie projektów zmian strukturalnych w sferze edukacji, wypracowywanie miejskich programów w zakresie oświaty), opiniowanie projektu budżetu Miasta Gdańska w części dotyczącej wydatków na oświatę, opiniowanie projektów sieci publicznych szkół i przedszkoli, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych w sprawach oświaty, wyrażanie opinii i wniosków w innych sprawach dotyczących oświaty.

W inauguracyjnym posiedzeniu Rady udział weźmie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. A program spotkania przewiduje m.in. wybór wiceprzewodniczacych GRO, ustalenie harmonogramu prac

Członkami Gdańskiej Rady Oświatowej oprócz Katarzyny Hall są:

1) Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej

2) Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora ds. Edukacji Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku

3) dr Jerzy Wiśniewski - przedstawiciel Pomorskiego Kuratora Oświaty

4) Irena Kulesz – przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

5) Adam Krawiec - przedstawiciel Marszałka Województwa Pomorskiego

6) Bożena Brauer – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

7) Alina Molska – przedstawiciel Zarządu Oddziału ZNP w Gdańsku

8) prof. Marek Kwiatkowski – przedstawiciel Rady Rektorów Województwa Pomorskiego

9) ks. Piotr Brzozowski – przedstawiciel Caritas Archidiecezji Gdańskiej

10) Ewa Czech –  przedstawiciel Gdańskiej Fundacji Oświatowej

11) Jolanta Zabrocka – przedstawiciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego

12) Piotr Szeląg – przedstawiciel Fundacji Pozytywne Inicjatywy

13) Damian Orzeł – przedstawiciel Strefowego Klastra Edukacyjnego

14) Szymon Buda – przedstawiciel Fundacji Familijny Gdańsk

15) Marek Zdyb – przedstawiciel Stowarzyszenia Forum Aktywnych Rodziców

16) Elżbieta Budych – przedstawiciel dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska

17) Anna Ptasińska - Wojewoda – przedstawiciel dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska

18) Anna Mrotek – przedstawiciel dyrektorów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska

19) Marcin Hintz – przedstawiciel dyrektorów liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska

20) Dariusz Różycki – przedstawiciel dyrektorów szkół zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska

21) Iwona Tor – przedstawiciel dyrektorów miejskich poradni psychologiczno –  pedagogicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska

22) Ewa Zając – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

23) Monika Gołubiew-Konieczna – przedstawiciel Gdańskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe

 

 

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)