Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Dzień Otwarty na Osiedlu Sitowie

W najbliższy poniedziałek – 18 maja w godzinach 10:00 - 15:00 odbędzie się Dzień Otwarty na Osiedlu Sitowie w Gdańsku Rudnikach, gdzie sześć organizacji pozarządowych pod egidą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizuje projekt „Osiedle Sitowie”. 42 osoby uczą się tam samodzielności w przytulnych i wyremontowanych domach.

A
A

W najbliższy poniedziałek – 18 maja w godzinach 10:00 - 15:00 odbędzie się Dzień Otwarty na Osiedlu Sitowie w Gdańsku Rudnikach, gdzie sześć organizacji pozarządowych pod egidą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizuje projekt „Osiedle Sitowie”. 42 osoby uczą się tam samodzielności w przytulnych i wyremontowanych domach.

- „Osiedle Sitowie” jest platformą kompleksowego wsparcia w usamodzielnianiu się oraz aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób włączanych społecznie. Projekt powstał we współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zapewnienie miejsc hostelowych czasowego pobytu dla uczestników projektu - mówi Ewa Wołczak – Zastępca Dyrektora MOPR ds. Rozwoju. - Projekt ten jest również przykładem na integrację, współzawodnictwo i współpracę zarówno wewnątrz sektora pozarządowego jak i współpracy NGO z samorządem. Osiedle tworzy siedem budynków z zasobów mieszkaniowych Gdańska.

Głównym celem, realizowanego od 2011 roku jest zapewnienie miejsc hostelowych czasowego pobytu dla 42 beneficjentów pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych, z problemami zdrowia psychicznego, bezdomnych matek z dziećmi i usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kolejnym celem projektu jest usamodzielnianie mieszkańców Osiedla zarówno w życiu prywatnym, społecznym, jak i zawodowym według zasady: wspierać i wymagać poprzez: wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, doradztwo   zawodowe, pracę socjalną, szkolenia, treningi pracy i asystenturę. Indywidualna praca z mieszkańcem Osiedla Sitowie opiera się na trójstronnych kontraktach (klient -  organizacja pozarządowa - MOPR).

- Gdańsk realizuje liczne zadania i podejmuje innowacyjne przedsięwzięcia, aby poprawić jakość życia wszystkich mieszkańców, a w sposób szczególny mieszkańców niepełnosprawnych, samotnych, bezdomnych mam z dziećmi i usamodzielnianych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych. By przeciwdziałać procesowi wykluczenia potrzebne są działania wyrównujące szanse we wszystkich sferach życia, w szczególności w sferze zatrudnienia, edukacji i wsparcia środowiskowego - podkreśla Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej. - Potrzebą gminy jest konieczność rozwijania nowej formy pomocy społecznej polegającej na systematycznym rozwijaniu wsparcia, rehabilitacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, w ramach którego osoby z różnych względów zagrożone marginalizacją, poprzez pracę, integrację oraz trening będą uczyły się rozwiązywać problemy samodzielnie.

- Proces usamodzielniania mieszkańców Osiedla Sitowie trwa dwa lata. Dotychczas usamodzielniło się 35 osób (wraz z dziećmi), informuje Wojciech Żak – koordynator projektu.

Przypomnijmy, Gdańsk został laureatem konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2013”, za projekt pt. „Utworzenie osiedla Sitowie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku”. Gmina Gdańsk została również laureatem IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych Szans” na najlepsze praktyki w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Więcej informacji: Monika Ostrowska MOPR tel. 797 909 128

 

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)