Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Specjaliści o profilaktyce uzależnień

Seminarium pt. „Nowe substancje psychoaktywne – profilaktyka i wczesna interwencja” odbędzie się w czwartek, 26 października w Sali Konferencyjnej (Okrągłej) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

A
A

Biorący udział w konferencji specjaliści dyskutować na temat zjawiska nowych substancji psychoaktywnych, problematyki cyberprzestrzeni i zachowań dzieci i młodzieży. Osobnym zagadnieniem będzie skuteczna interwencja w przypadku ryzykowanych zachowań młodzieży nad którym dyskutować będą trójmiejscy specjaliści, realizatorzy programu wczesnej interwencji FRED goes NET oraz innych programów profilaktycznych. Dyskusję prowadzić będzie Zygmunt Medowski, profilaktyk oraz specjalista terapii uzależnień, członek Rady Ekspertów ds. Uzależnień Marszałka Województwa Pomorskiego Seminarium przygotowało Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO, na zlecenie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, przy współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach realizacji zadań zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia.

Program seminarium:
9.00 – 9.45 – Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 – Przywitanie gości i otwarcie seminarium
10.00 – 12.30 - Wykład
„Polska młodzież a nowe substancje psychoaktywne – badania naukowe, zjawiska i trendy”
Artur Malczewski – autor wielu publikacji i opracowań. Kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
12.30 – 13.00 – Przerwa
13.00 – 15.30 – Wykład
„Nowe zjawiska w cyberprzestrzeni, czy stare zagrożenia w nowej szacie? – aktualne trendy w zachowaniach online dzieci i młodzieży”
Anna Borkowska – Akademia NASK. Wiele lat kierowała działem profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji. Autorka wielu publikacji profilaktycznych, najnowsza – „Media społecznościowe w szkole”.
15.30 – 16.00 – Przerwa
16.00 – 17.00 – Dyskusja panelowa
"Zachowania ryzykowne młodzieży – skuteczna interwencja”

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)