Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

50 lat Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej na gdańskiej Oruni

Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni przy ul. Starogardzkiej 20 obchodzi w tym roku jubileusz 50 – lecia istnienia. Uroczysta gala z okazji jubileuszu odbędzie się 22 maja 2015r. o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6. Podczas gali wręczone zostaną odznaczenia państwowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Miasta Gdańska. Na uroczystość zaproszono wiele osobistości z życia społecznego i politycznego Miasta Gdańska. Patronat Honorowy pełni Marszałek Województwa P

A
A

Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni przy ul. Starogardzkiej 20 obchodzi w tym roku jubileusz 50 – lecia istnienia. Uroczysta gala z okazji  jubileuszu odbędzie się 22 maja 2015r. o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej w budynku NOT  przy ul. Rajskiej 6. Podczas gali  wręczone zostaną odznaczenia państwowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Miasta Gdańska. Na uroczystość zaproszono wiele osobistości z życia społecznego i politycznego Miasta Gdańska. Patronat Honorowy pełni Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Jubileusz 50 – lecia jest okazją do prezentacji działalności placówki zarówno na rzecz mieszkańców jaki i środowiska lokalnego.

„Państwowy Dom Specjalny dla dzieci  głęboko Niedorozwiniętych Umysłowo w Gdańsku Oruni jest pierwszą i najnowocześniejszą inwestycją tego typu w Polsce”, tak brzmiał pierwszy wpis w złotej księdze z 1964r.  Uroczyste otwarcie domu nastąpiło  5 grudnia 1964 roku. W dniu 15 grudnia tego samego roku przyjęta została do zakładu pierwsza grupa wychowanków, która liczyła 34 chłopców. Z początkiem roku 1965 dom zapełnił się dziećmi. Wychowanków podzielono  na 5 grup wg wieku i stopnia upośledzenia.  Obecnie w domu mieszka 112 podopiecznych.

  - 50 lat istnienia  naszego domu to historia jego mieszkańców i osób z nim związanych, to również czas licznych zmian w stanie technicznym budynku, w formach działalności domu,  metodach pracy terapeutycznej z mieszkańcami.

Dziś Dom Pomocy Społecznej działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, spełniając wszystkie  standardy. Naszą misją jest zapewnienie warunków do bezpiecznego  i godnego życia osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz ich wspieranie dostosowane do stopnia fizycznej i psychicznej sprawności we wszystkich sferach życia w celu rozwoju ich osobowości i samodzielności, mówi Barbara Witerska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej.

Ważnymi wydarzeniami mającymi szczególny wpływ na jakość życia mieszkańców i charakter placówki było stworzenie małych form mieszkalnictwa: zakup i adaptacja domu w Cieplewie,  adaptacja mieszkania przy ul. Dzielnej, remont i dostosowanie dla potrzeb podopiecznych budynku po byłym hotelu pracowniczym.

W 2002 roku Dom Pomocy Społecznej poszerzył swoją działalność o Środowiskowy Dom Samopomocy, który  jest  ośrodkiem pobytu dziennego, o charakterze wspierająco – aktywizującym, przeznaczonym dla 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W budynku ŚDS funkcjonuje  wiele  pracowni terapeutycznych: edukacyjna, plastyczna, technik różnych, teatralna, muzyczna, kulinarna, psychologiczna w których odbywają się zajęcia dla uczestników i mieszkańców Domu. W budynku głównym  odbywają się zajęcia rehabilitacyjne, mieszkańcy i uczestnicy ŚDS korzystają z sali gimnastycznej, sali do hydromasażu i parafinowni.

- Głównym celem naszej działalności jest przede wszystkim zapewnienie całodobowej opieki naszym mieszkańcom, dbanie o ich bezpieczeństwo, zaspokajanie podstawowych potrzeb, nauka samodzielnego funkcjonowania, angażowanie w stałe obowiązki, udział w zajęciach terapeutycznych, rozwijanie zainteresowań i pokazanie możliwości spędzania czasu wolnego, informuje Barbara Witerska.

Mieszkańcy uczestniczą w wyjazdach wakacyjnych i turnusach rehabilitacyjnych,  wyjściach terapeutycznych - wycieczki piesze, autokarowe, wyjściach  do kina i teatru, itp.  Biorą także udział w różnego rodzaju  zawodach sportowych , przeglądach teatralnych, konkursach plastycznych w których zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia,  prace artystyczne prezentowane są na wystawach i kiermaszach.

Dom podejmuje działania sprzyjające integracji osób niepełnosprawnych, ich rodzin
i społeczności lokalnej poprzez organizację, między innymi festynu integracyjnego na Wzgórzu Św. Wojciecha, konkursu plastycznego i imprezy plenerowej Bliżej Siebie,  współorganizację  festiwalu Poza Pozy,  oraz udział mieszkańców w projektach skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Aktywizacja zawodowa mieszkańców Domu:

  1. W latach dziewięćdziesiątych pierwszą aktywizacją zawodową zostali objęci mieszkańcy z filii Cieplewo. Obecnie samodzielnie na otwartym rynku pracy zatrudnionych jest w Fabryce Obuwia Gregor w Pszczółkach 5 mieszkańców.
  2. 1 mieszkaniec zatrudniony jest w Domu Pomocy Społecznej na stanowisku pracownika gospodarczego.
  3. W ramach trwającej od kilku lat współpracy między Domem Pomocy Społecznej
    a Biurem Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych  (BIZON) nasi mieszkańcy mogli uczestniczyć w projektach realizowanych na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Efektem tej współpracy jest otrzymanie zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy  przez
    6 mieszkańców, 3 mieszkańców korzysta z wsparcia w projektach realizowanych przez BIZON.

 

Od 1965 roku pod kierownictwem wieloletniego pracownika Adama Standerskiego. Dziś w repertuarze Grolle znajduje się około 400 melodii.  W 2010 roku zespół muzyczny Grolle wydał swoją debiutancką płytę.

Inną formą aktywności mieszkańców jest Grupa teatralna „Kworce”, która powstała w 1996 roku. Grupa działa pod kierownictwem Katarzyny Litwinów, Anny Jurewicz – Sowa, Katarzyny Rogińskiej, Anity Beer – Sulejman, Ewy Rząsy, Darii Zakrzewskiej, Jagody Domaszewicz – Tyburskiej, Izabelli Nowak, Joanny Wąsowicz, Macieja Siemońskiego.

Warto podkreślić fakt, iż grupa debiutowała w I Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Teatralnej Domów Pomocy Społecznej  w Stanisławiu. W kolejnych latach zespół występował na festiwalu  „FATOSI” i „POZAPOZY” otrzymując nagrody i wyróżnienia. Od roku  2012 wstępuje na Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych.  Grupa teatralna zdobywała wiele  nagród i wyróżnień. W roku 2010 grupa teatralna Kworce zdobyła pierwsze miejsce w kategorii teatralnej na Festiwalu „Pozapozy”.

Podczas uroczystości zaprezentowane zostaną prace plastyczne mieszkańców Domu. Zespoły muzyczny Grolle  i teatralny Kworce zadbają o oprawę artystyczną uroczystości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)