PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Prezydent Gdańska zaprasza szefa MON do kolejnej wspólnej organizacji obchodów na Westerplatte

Prezydent Gdańska zaprasza szefa MON do kolejnej wspólnej organizacji obchodów na Westerplatte
Prezydent Gdańska zaprasza szefa MON do kolejnej wspólnej organizacji obchodów na Westerplatte. To kolejne pismo, które prezydent Gdańska wysyła do przedstawicieli rządu w sprawie obchodów rocznicy 1 września.
Westerplatte 1 września 2019 r. Uroczystości 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
Westerplatte 1 września 2019 r. Uroczystości 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl
 

- Chciałabym nawiązać do naszego niedawnego spotkania przy Pomniku Powstania Warszawskiego 31 lipca i odbytej przy tej okazji krótkiej rozmowy. Utwierdziła mnie ona w przekonaniu, że nie do końca zdaje Pan sobie sprawę ze skali zaangażowania przedstawicieli Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w organizację wydarzenia na Westerplatte. Takiego przekonania nabrałam już po lekturze Pańskiego twitta, dlatego też chciałabym pokrótce poinformować Pana, jaki, od wielu już lat, jest udział armii w przygotowaniu i przeprowadzaniu organizowanego w Gdańsku na Westerplatte upamiętnienia rocznicy wybuchu II wojny światowej. Gwoli sprawiedliwości trzeba zauważyć, że formacje podległe Pańskiemu resortowi od wielu lat odgrywają tu podmiotową, a nie przedmiotową rolę. – Tymi słowami prezydent Gdańska rozpoczyna list do szefa MON. Aleksandra Dulkiewicz informuje Mariusza Błaszczaka o harmonogramie przygotowań do uroczystości.

Prezydent zwraca uwagę, że pierwsze konsultacje zaczynają się już pod koniec roku poprzedzającego wydarzenie, z Komendą Garnizonu Gdynia, jak też Komendą Garnizonu Gdańsk, a - Całość podlega uzgodnieniom z Departamentem Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON oraz z Centrum Operacyjnym ministerstwa.

Prezydent przypomina, że podobne uzgodnienia dotyczyły także 80. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej:

- Udział przedstawicieli Wojska Polskiego z ich cywilnym dowódcą nie stanowi, więc novum, a jest w Gdańsku na Westerplatte standardem. Nie może być to też dla Pana informacja zaskakująca, biorąc pod uwagę, że jako minister Obrony Narodowej uczestniczył Pan w tym wydarzeniu dwukrotnie. Również w tym roku otrzymał Pan zaproszenie do udziału w uroczystościach rocznicowych na Westerplatte, które skierowałam do Pana w dniu 19.06.2020.

Aleksandra Dulkiewicz zaprasza również ministra Błaszczaka do wspólnego przygotowania tegorocznych obchodów - może chciałby Pan zaproponować elementy, które dodadzą wydarzeniu jeszcze bardziej uroczystej wymowy. Z radością poznam Pańskie sugestie i propozycje - jesteśmy otwarci na dyskusję, bo w dobie niebezpiecznych podziałów i wszechobecnej polaryzacji konsensus jest dla nas prawdziwą wartością. Chcemy, aby Westerplatte było elementem jednoczącym Polaków. Wszak to z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza, już w 1999 roku wspólnie z harcerzami rozpoczęliśmy na Westerplatte tradycję oddawania hołdu żołnierzom i ofiarom II wojny światowej (…) W celu uniknięcia dalszych nieporozumień i wprowadzenia Państwa w organizację tegorocznego wydarzania proponuję nawiązanie roboczego kontaktu Pana przedstawicieli z moimi współpracownikami odpowiedzialnymi za wydarzenie na Westerplatte.

Pełna treść listu:


Pan Mariusz Błaszczak

Minister Obrony Narodowej

 

Chciałabym nawiązać do naszego niedawnego spotkania przy Pomniku Powstania Warszawskiego 31 lipca i odbytej przy tej okazji krótkiej rozmowy. Utwierdziła mnie ona w przekonaniu, że nie do końca zdaje Pan sobie sprawę ze skali zaangażowania przedstawicieli Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w organizację wydarzenia na Westerplatte. Takiego przekonania nabrałam już po lekturze Pańskiego twitta, dlatego też chciałabym pokrótce poinformować Pana, jaki, od wielu już lat, jest udział armii w przygotowaniu i przeprowadzaniu organizowanego w Gdańsku na Westerplatte upamiętnienia rocznicy wybuchu II wojny światowej. Gwoli sprawiedliwości trzeba zauważyć, że formacje podległe Pańskiemu resortowi od wielu lat odgrywają tu podmiotową, a nie przedmiotową rolę.

W organizację rocznicy w dniu 1 września zaangażowane są zarówno Komenda Garnizonu Gdynia, jak też Komenda Garnizonu Gdańsk. Całość podlega uzgodnieniom z Departamentem Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON oraz z Centrum Operacyjnym ministerstwa.

Proces przygotowań do jubileuszu rozpoczyna się zazwyczaj już pod koniec roku poprzedzającego dane wydarzenie. To wtedy na wniosek Miasta udział armii w organizacji jubileuszu na Westerplatte wpisany zostaje do „Ramowego Programu Obchodów Świąt Narodowych, Wojskowych Oraz Rocznic Historycznych z Udziałem Pododdziałów Jednostek Wojskowych Garnizonu Gdynia w … roku” realizowanych siłami Marynarki Wojennej oraz Dowództwa Garnizonu Gdańsk. Data 1.09.2020 ponownie uwzględniona została w tegorocznym harmonogramie. Zgodnie z tym oficjalnym dokumentem, potwierdzonym podpisem Dowódcy Garnizonu Gdynia kontradmirała Mirosława Jurkowlańca ustalono, że w roku 2020 na Westerplatte w dniu 1 września miasto Gdańsk wspierać będą m. in. Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej, poczet sztandarowy Komendy Portu Wojennego oraz Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.

Podobny schemat współpracy ma miejsce przy opracowaniu „Scenariusza uroczystości z okazji 80. rocznicy agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę organizowanych w dniu 01 września … roku na Westerplatte w Gdańsku”. Jest to przykład harmonijnej, opartej na zaufaniu i szacunku kooperacji miasta Gdańsk z Dowództwem Garnizonu Gdańsk. Komendant garnizonu opracowuje scenariusz, który następnie, po wewnętrznej weryfikacji w MON jest ostatecznie zatwierdzany przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Przypomnijmy, że dokument ten, określający kształt ceremoniału wojskowego, stanowi osnowę całego wydarzenia i jest podstawą jej przebiegu.

Reasumując, rozmowy o udziale wojska na Westerplatte rozpoczynają się już w roku poprzedzającym samo wydarzenie, w momencie jego planowania, a ostatecznie sprowadzają się do udziału Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, orkiestry reprezentacyjnej, prowadzenia ceremonii wojskowej, w tym zdania meldunku najważniejszym osobom w państwie, odczytania apelu pamięci oraz asysty w trakcie składania wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

Udział przedstawicieli Wojska Polskiego z ich cywilnym dowódcą nie stanowi, więc novum, a jest w Gdańsku na Westerplatte standardem. Nie może być to też dla Pana informacja zaskakująca, biorąc pod uwagę, że jako minister Obrony Narodowej uczestniczył Pan w tym wydarzeniu dwukrotnie. Również w tym roku otrzymał Pan zaproszenie do udziału w uroczystościach rocznicowych na Westerplatte, które skierowałam do Pana w dniu 19.06.2020.

Jeśli jednak Pan Minister ma wizję rozbudowy formuły obecności przedstawicieli formacji zbrojnych podczas uroczystości na Westerplatte, chętnie je poznamy. Zapraszam do rozmowy na ten temat, może chciałby Pan zaproponować elementy, które dodadzą wydarzeniu jeszcze bardziej uroczystej wymowy. Z radością poznam Pańskie sugestie i propozycje - jesteśmy otwarci na dyskusję, bo w dobie niebezpiecznych podziałów
i wszechobecnej polaryzacji konsensus jest dla nas prawdziwą wartością. Chcemy, aby Westerplatte było elementem jednoczącym Polaków. Wszak to z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza, już w 1999 roku wspólnie z harcerzami rozpoczęliśmy na Westerplatte tradycję oddawania hołdu żołnierzom i ofiarom II wojny światowej.

Dodatkowo w dobie walki z koronawirusem, z życzliwym logistycznym wsparciem armii, będziemy w stanie tak zorganizować nasze wspólne obchody, aby jak najwięcej osób mogło w bezpieczny sposób godnie oddać hołd polskim bohaterom.

W celu uniknięcia dalszych nieporozumień i wprowadzenia Państwa w organizację tegorocznego wydarzania proponuję nawiązanie roboczego kontaktu Pana przedstawicieli z moimi współpracownikami odpowiedzialnymi za wydarzenie na Westerplatte. Do Pana dyspozycji są pan Maciej Buczkowski - zastępca dyrektora Biura Prezydenta oraz pan Maciej Kukla – kierownik Referatu Organizacyjno-Protokolarnego. Chciałabym nadmienić, że są to osoby będące od wielu już lat w stałym kontakcie z dowództwem Garnizonu Gdańsk. Współpraca ta układa się znakomicie. Niech to będzie dobrym prognostykiem dla przygotowania i przebiegu również tegorocznej rocznicy.

 

Aleksandra Dulkiewicz

prezydent Gdańska


Wcześniej, w piśmie do Wojewody Pomorskiego Prezydent Gdańska odniosła się do formalnego wniosku w sprawie zezwolenia na inwestycję na Westerplatte, związaną z budową na tym terenie oddziału Muzeum II Wojny Światowej. Zdaniem Prezydent Gdańska wniosek ten zawiera bardzo istotne braki formalne ale jest takżei sprzeczny z założeniami ustawodawcy leżącymi u podstaw uchwalenia ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Prezydent pisze, że ewentualne wydanie decyzji przez Wojewodę Pomorskiego na podstawie tego wniosku spowoduje daleko idącą wadliwość tego rozstrzygnięcia, które w tak ważnym dla Polek i Polaków obszarze pamięci historycznej winno pozostawać poza wszelkimi wątpliwościami i wadami.

Zdaniem Prezydent Miasta Gdańska, naruszeniem interesu publicznego jest zastąpienie przez Inwestora zamiaru stworzenia muzeum plenerowego przez zamierzenie budowy niedużego postumentu o podstawie trójkątnej (40x45x40 cm) i wysokości 150 cm. Budowy postumentu nie można bowiem, zgodnie z zasadami logiki i praktyki budowlanej uznać za początek inwestycji muzealnej. Można nawet zadać pytanie na jakiej podstawie autor wniosku przyjął za oczywiste, że postument stanie się częścią przyszłego muzeum, skoro nie są znani autorzy projektu tego muzeum, a tym bardziej jego projekt? Zgodnie z praktyką planowania i realizowania inwestycji zaczyna się ją od stworzenia i publicznego przedyskutowania koncepcji muzealnej, będącej ideowym omówieniem pomysłu nowego muzeum. Dopiero później rozpoczyna się prace projektowe, które kończy uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie projekt wykonawczy, w którym jest miejsce na detale. Do tej pory wnioskodawca nie zaprezentował spójnej koncepcji ideowej, lecz wyłącznie zapowiadał, że nad takową rozpocznie prace. Nie został wyjaśniony powód rozpoczęcia „inwestycji" (choć trudno te działania tak zdefiniować) od projektowania nieistotnego detalu, jakim jest postument z tablicą o nieznanej dotąd treści. Trudno także przypuszczać, że ustawodawca tworząc specjalną regulację dopuszczał, aby korzystając z jej dobrodziejstwa wnosić jedynie o zgodę na postawienie postumentu z tablicą informacyjną.

Całość listu, zawierającego argumenty Prezydent Gdańska znajduje się poniżej:

 

 

Czytaj też: Jaki 1 września na Westerplatte? Prezydent Dulkiewicz i radni apelują do rządu o dialog