Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wspomnienia o prof. Wiesławie Gruszkowskim

W czwartek, 29 listopada 2018 r., w ramach cyklu Czwartki w Muzeum Gdańska, odbędzie się spotkanie poświęcone prof. Wiesławowi Gruszkowskiemu. Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i współautora powojennej odbudowy Gdańska będą wspominać współpracownicy i uczniowie, muzealnicy oraz syn. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

A
A

W czerwcu 1945 r. do Gdańska przyjechał młody student z Politechniki Lwowskiej. Urodzony w stolicy Małopolski Wschodniej Wiesław Gruszkowski zdecydował się kontynuować studia na Politechnice Gdańskiej i tak z miastem nad Motławą związał swój dalszy los, aż do śmierci we wrześniu 2018 r.

Profesora uważa się jednego ze współautorów powojennej odbudowy Gdańska. Zaangażował się w dokumentowanie zniszczonej, zabytkowej zabudowy Gdańska, a potem w jej odbudowę. Po uzyskaniu dyplomu architekta pracował w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa „Miastoprojekt” i w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej. Pełnił także funkcje głównego architekta województwa i generalnego projektanta planów urbanistycznych aglomeracji gdańskiej. W trakcie ostatniego w listopadzie spotkania z cyklu "Czwartki w Muzeum Gdańska" w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównomiejskiego o życiu profesora w powojennym Gdańsku opowiedzą uczniowie, syn profesora oraz sam Wiesław Gruszkowski…

Prof. Wiesław Gruszkowski
Prof. Wiesław Gruszkowski
Jerzy Pinkas, www.gdansk.pl

- Odsłuchamy fragmenty opowieści profesora o Jego życiu, przyjeździe do Gdańska i karierze zawodowej, które nagraliśmy dla Muzeum Gdańska dwa lata temu. Z ponad godzinnej rozmowy dziś można znaleźć dwie krótkie relacje na stronie internetowej poświęconemu archiwum historii mówionej związanej z Gdańskiem. Po wystąpieniach zaproszonych osób odbędzie się dyskusja, podczas której będzie można przekazać własne wspomnienia związane z profesorem i uzupełnić opowieść o nim – mówi dr Katarzyna Darecka z Muzeum Gdańska, koordynatorka wydarzenia.

Postać Wiesława Gruszkowskiego będą wspominać koledzy z pracy i zarazem jego uczniowie: profesorowie inż. arch. Aleksander Piwek oraz Jakub Szczepański, dr inż. arch. Roman Ruczyński, dr Jacek Friedrich z Muzeum Miasta Gdyni – autor pracy o odbudowie powojennej, którą recenzował Wiesław Gruszkowski oraz syn profesora – Tomasz Gruszkowski.


Andrzej Gierszewski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Muzeum Gdańska