Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wspólne projekty połączą uniwersytet i urząd pracy

Gdański Urząd Pracy podpisał umowę o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, największą uczelnią wyższą na Pomorzu. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie organizacji projektów stażowych, szkoleń, a także opracowywanie specjalistycznych analiz i ekspertyz.

A
A

W poniedziałek, 4 czerwca Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Jerzy Piotr Gwizdała oraz Roland Budnik, Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy podpisali Umowę Ramową o współpracy między obiema instytucjami. Dzięki porozumieniu możliwe będzie m.in. współdziałanie w zakresie organizowania staży dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, oferowanych i finansowanych przez GUP, a także dla bezrobotnych zainteresowanych odbyciem praktyk na Uczelni. Osobom młodym pozwoli to zdobyć nie tylko cenne doświadczenie zawodowe, ale i praktyczne umiejętności.

- Przez wiele lat pracowałem w biznesie, dziś jednak swoje doświadczenia z sektora prywatnego staram się jak najlepiej wykorzystywać w pracy na uczelni. Dlatego bardzo zależy mi na tym, aby Uniwersytet Gdański nie tylko oferował wiedzę na najwyższym poziomie, ale przede wszystkim wspierał studentów w zdobywaniu niezwykle potrzebnego na rynku pracy doświadczenia zawodowego – wyjaśnia prof. Jerzy Piotr Gwizdała, Rektor UG. Współpraca z Gdańskim Urzędem Pracy to dobry krok w tym kierunku – dodaje.

 

Warunki porozumienia pozwolą jednak nie tylko na rozwój zawodowy studentów. Z porozumienia skorzystają bowiem także pracownicy zatrudnieni na UG. Będą oni mogli korzystać ze szkoleń finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Społeczność akademicka zobowiązała się natomiast do uczestnictwa w projektach koordynowanych przez urząd pracy, a także wspólnej organizacji tematycznych konferencji i spotkań eksperckich. Ważną częścią porozumienia jest także deklaracja o opracowywaniu analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby GUP.

- Wiedza i doświadczenie pracowników uczelni jest dla mnie niezwykle istotna – zapewnia Roland Budnik, dyrektor GUP. – Cieszę, się, że z pracy najlepszych ekspertów będziemy mogli korzystać także w urzędzie pracy. Z pewnością pomoże nam to lepiej zrozumieć zmiany, jakie zachodzą w gospodarce i przede wszystkim na lokalnym rynku pracy, a na tym skorzystamy wszyscy – zapewnia.Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy