Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Trzy nowe pomniki przyrody w Gdańsku

Radni Miasta Gdańska ustanowili kolejne już w tym roku drzewa pomnikami przyrody. Podczas wrześniowej sesji, statut ten zyskały trzy kolejne, które posiadają szczególną wartość przyrodniczą i są od tej chwili szczególnie chronione. Wraz z nimi w Gdańsku mamy już 174 pomniki przyrody.

A
A

Cztery takie uchwały zostały podjęte na kwietniowej sesji, trzy na majowej i cztery na czerwcowej.

Dwa buki i „Dąb zwycięstwa”
Drzewa ustanowione pomnikami podczas wrześniowej sesji to dwa buki pospolite (odmiana czerwonolistna) znajdujące się przy ulicy Liczmańskiego – jeden przy na nieruchomości pod numerem 7 (o wysokości 31 m, obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 294 cm i wieku około 130 lat), a drugi przy numerze 18 (o wysokości 25 m, obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 277cm i wieku około 130 lat).
Trzecim drzewem jest dąb bezszypułkowy (o wysokości 17 m, obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 345 cm i wieku 155 lat) rosnący w liniach rozgraniczających pas drogowy ulicy Jaśkowa Dolina, naprzeciw nieruchomości numer 39. Temu historycznemu pomnikowi przyrody nadano nazwę „Dąb zwycięstwa”, ponieważ zasadzony został w 50 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Lipskiem, stoczonej między wojskami armii francuskiej pod wodzą Napoleona Bonaparte a wojskami koalicji antynapoleońskiej. Była to najcięższa porażka Napoleona. W 50 rocznicę zwycięskiej bitwy w wielu miejscach stawiano pomniki, mauzolea i obeliski. W Gdańsku 18 lub 19 października uczniowie Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego posadzili ten właśnie dąb i postawili kamień pamiątkowy.

174 pomniki, 135 pojedynczych drzew
Wraz z ustanowionymi na wrześniowej sesji (oficjalnie zostaną ustanowione dwa tygodnie po opublikowaniu w dzienniku urzędowym), na terenie administracyjnym Gdańska mamy 174 pomniki przyrody, w tym: 135 pojedynczych drzew różnych gatunków; 1 aleja drzew; 28 grup drzew; 9 głazów narzutowych oraz 1 pomnik powierzchniowy.
Na terenie Gdańska można wyróżnić kilka większych skupień pomników przyrody - rejon starego Wrzeszcza, rejon Alei Zwycięstwa w sąsiedztwie Politechniki, rejon starej Oliwy. Więcej informacji na temat pomników znajdziemy tutaj: http://www.gdansk.pl/zielony-gdansk/Pomniki-Przyrody,a,28095

Każdy może zgłosić drzewo – warto!
Drzewa, które ustanowiono pomnikami przyrody, zgłosili sami mieszkańcy. Zrobili to w ramach inicjatywy, która funkcjonuje w Gdańsku od kwietnia 2017 roku: każdy może dokonać zgłoszenia drzewa na pomnik przyrody – zarówno osoba fizyczna, szkoła, przedsiębiorca, stowarzyszenie, organizacja ekologiczna, parafia czy urząd. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej poprzez stronę www.gdansk.pl/pomnikprzyrody
W ten sposób zgłoszono już ponad 60 drzew. Zasadność zgłoszenia weryfikuje Wydział Środowiska gdańskiego magistratu, który po pozytywnej weryfikacji i zasięgnięciu opinii innych wydziałów i jednostek miejskich przedkłada projekt uchwały Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Po pozytywnej decyzji RDOŚ, wniosek jest przekazywany Radzie Miasta w formie uchwały.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy