Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ośmiu laureatów nagród kulturalnych

W piątek, 26 kwietnia, o godzinie 18.00 w Dworze Artusa odbędzie się gala jubileuszowa z okazji urodzin profesora Stefana Chwina. Będzie on jedną z osób, które w tym tygodniu otrzymają Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. Siedmioro nagrodzonych zostanie w sobotę, 27 kwietnia o godzinie 18.00 podczas koncertu muzyki filmowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki.

A
A

Stefan Chwin to gdański prozaik, eseista, historyk, krytyk literatury i grafik. Za pracę doktorancką, pisaną pod kierunkiem prof. Marii Janion, otrzymał nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Habilitował się w 1994 roku. Cztery lata później objął stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych oraz stanowiska profesora zwyczajnego. Jest laureatem licznych nagród, w tym nagrody Splendor Gedanensis.  W 2018 roku nagrodę „Wiatr od morza”, za całokształt pracy literackiej.

Wyjątkową szansą, by dowiedzieć się więcej o Stefanie Chwinie, będzie panel dyskusyjny „Pytania, których Stefan Chwin jeszcze nie usłyszał”. Grupa dziennikarzy, w formie krótkich wywiadów, będzie miała okazję odkryć nieznane dotąd fakty z jego życia, działalności naukowej jak i literackiej. Sam jubilat poprowadzi także wykład ilustrowany slajdami pt. „O Pięknie”.

Podczas gali, aktor Teatru Wybrzeże, Jarosław Tyrański, odczyta laudację prof. Andrzeja Zawady. Ponadto zaprezentowana zostanie powieść „Hanemann” w nowym wydaniu, przygotowana przez Fundację Gdańska, a o oprawę muzyczną zadba zespół Capella Gedanensis.

Nagrody koncertowo!

Do Stefana Chwina w gronie osób wyróżnionych dołączą pedagodzy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz jej absolwent, polski trębacz i kompozytor jazzowy – Emil Miszk. Nagrodzeni pracownicy Akademii Muzycznej to prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz – m.in. za aktywną pracę w Zespole Programowym Ogólnopolskich Obchodów Roku Moniuszkowskiego, prof. dr Andrzej Nanowski – za produkcję i kierownictwo muzyczne spektakli operowych, muzycznych i musicalowych oraz dr hab. Magłorzata Kuchtyk – m.in. za osiągnięcia organizacyjne na stanowisku Kierownika Zakładu Wokalistyki Jazzowej.

Dołączą do nich także pedagodzy, którzy w tym roku obchodzą jubileusz 40-lecia pracy zawodowej – prof. dr hab. Krzysztof Olczak – za bogatą i aktywną działalność artystyczną dydaktyczną i organizacyjną, mgr Marek Wasilewski –  nagrodzony za działalność dydaktyczną i naukową i pracę włożoną w przygotowanie „Antologii polskiej krytyki muzycznej w latach 1945-2000” oraz pracą poświęconą filozoficznym podstawom muzyki; mgr Emilia Grażyńska-Stefanowicz, która towarzyszyła jako akompaniator w trakcie recitali dyplomowych ponad 150 studentom oraz za jej pracę koncertową.

Nagrody te zostaną wręczone podczas Koncetru Muzyki Filmowej, w sobotę, 27 kwietnia w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki.

Zgłoszenia do nagrody

Nagroda Prezydenta Gdańska w Dziedzinie Kultury przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, ochrony kultury i jej upowszechniania na rzecz mieszkańców Gdańska. Zgłoszenia mogą składać stowarzyszenia i związki twórcze, instytucje kulturalno-edukacyjne, radni Miasta Gdańska, Komisja Nagrody oraz Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury. Tryb i zasady jej przyznawania określa regulamin dostępny na stronie miasta (https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/nagroda-prezydenta-miasta-gdanska-w-dziedzinie-kultury,a,1635). Nagrody mają zazwyczaj wymiar finansowy, rzadziej są to nagrody rzeczowe. W zeszłym roku otrzymało ją 45 laureatów. Przyznawana jest od 1999 roku.

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy