Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nakręć spot lub klip o Hanzie i wyjedź do Holandii!

„Kamera, Hanza, Akcja” – to nazwa Konkursu Multimedialnego dla uczniów gdańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego przedmiotem jest nagranie krótkiego filmu, spotu bądź klipu na szeroko pojęty temat „Hanza wczoraj, dziś i jutro”. Prace konkursowe należy przesłać do 4 maja 2017 roku, do godziny 16:00.

A
A

Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Młodej Hanzie wśród młodzieży oraz prezentacja i popularyzacja działań multimedialnych utalentowanych gdańskich uczniów.
Nagrodą Główną jest wyjazd na Międzynarodowy Zjazd HANZY, który odbędzie się w tym roku w dniach 14-19 czerwca w Kampen w Holandii. Laureat pojedzie tam wraz z delegatami Młodej Hanzy z Gdańska, a jego pobyt zostanie całkowicie sfinansowany przez Wydział Rozwoju Społecznego gdańskiego magistratu. Na miejscu będzie okazja do zaprezentowania zwycięskiej pracy uczestnikom Zjazdu.
Organizator przyzna także nagrody rzeczowe za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca.
O nagrodę ubiegać się może jedna osoba – zgłoszona jako autor, co nie wyklucza udziału osób trzecich w produkcji filmu.

Organizatorzy Konkursu:
Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska.
Urząd Miejski w Gdańsku, Koordynator ds. Nowej Hanzy.

Wymagania konkursowe
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
Prace konkursowe należy zapisać na płycie DVD spełniając następujące kryteria:
- format filmu avi/ mp4/wmv/ mpg,
- format obrazu 1920x1080, 16;9,
- maksymalna wielkość filmu to 500 MB,
- rekomendowany format MPEG4,
- maksymalna długość pracy to 3 minuty,
- tekst mówiony (lub napisy) muszą być w języku angielskim.
Płyta DVD musi być opisana pismem drukowanym i zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu,
- nazwa i dokładny adres szkoły, nr tel., faks, e - mail.

Termin i tryb składania prac
Prace konkursowe wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą Zgłoszenia i Oświadczeniem (Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu) należy dostarczyć do siedziby Pałacu Młodzieży, ul. Ogarna 56, 80-826 Gdańsk z dopiskiem: „KAMERA, HANZA, AKCJA” w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2017 roku, do godziny 16:00.
Wyniki Konkursu oraz termin i miejsce gali wręczenia nagród zostaną ogłoszone w dniu 11 maja 2017 roku na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Gdańsku www.pmgdansk.pl.


Tutaj do pobrania Regulamin Konkursu (339.87 KB) oraz Karta Zgłoszeniowa (69.9 KB)


Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w Konkursie udzielają:
Dział Promocji, Edukacji i Animacji Kulturalnej
Pałacu Młodzieży w Gdańsku,
tel. 58 301 60 07, e-mail: imprezy@pmgdansk.pl 

Urząd Miejski w Gdańsku, Koordynator ds. Nowej Hanzy,
tel. 58 323 62 03, e-mail: jolanta.murawska@gdansk.gda.pl

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy