Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Jak się żyje w Gdańsku? Coraz lepiej!

A
A

Co dwa lata Gdańsk sprawdza jakość życia mieszkańców. Reprezentatywna grupa odpowiada na pytania, dzięki którym można ustalić ich poziom zadowolenia zarówno z przestrzeni miejskiej, funkcjonowania komunikacji czy oferty kulturalnej. Wyniki potwierdzają, że w Gdańsku żyje się bardzo dobrze.

– Dla mnie istotne jest to, że zrobiliśmy badania po raz piąty i według określonych wartości, dzięki czemu możemy porównywać co dwa lata, czy coś jest oceniane lepiej lub gorzej – wyjaśnia Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej. – Poza tym, że nasze miasto otrzymuje różne nagrody, uzyskuje wysokie wyniki w różnych rankingach, to, o czym mówimy dzisiaj jest badaniem naukowym, i wskazuje na te elementy naszego życia, z których jesteśmy zadowoleni i w których rosną nasze oczekiwania – mówi prezydent Dulkiewicz.  

Ogólny wskaźnik jakości życia rośnie systematycznie od lat i w 2018 r. osiągnął poziom 3,7. Świadczy to o stałej i zauważanej przez mieszkańców poprawie warunków życia w mieście. W 2018 r. najwyższej (średnia ocena 3,92) jakość życia ocenili mieszkańcy obszaru miasta obejmującego Zaspę-Młyniec i Zaspę-Rozstaje. Na kolejnych miejscach znalazły się Przymorze Wielkie, Przymorze Małe i Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia oraz Piecki-Migowo i Brętowo. Wyniki wskazują, że najmniej zadowoleni (średnia ocena 3,28) z warunków życia są mieszkańcy obszaru skupiającego dzielnice wschodniej części miasta tj. Stogów, Przeróbki, Krakowca-Górek Zachodnich, Rudników i Wyspy Sobieszewskiej. – Rzeczywiście, oceny gdańszczan dotyczących jakości życia różnią się ze względu na dzielnice z jaką mamy do czynienia w analizach. W badaniu z czerwca, czyli jeszcze przed wakacjami, najlepiej oceniono dzielnice centralne – mówi dr Tomasz Tobis, Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego. – Zachowujemy interwał dwuletni, ponieważ on pozwala uniknąć krótkoterminowych zawirowań opinii społecznej. Chcemy, żeby badania były oderwane od kontekstu politycznego – wyjaśnia dr Tobis.  

Przede wszystkim kulturalnie i bezpiecznie

Wyniki badania przeprowadzonego w 2018 r. wskazują, że mieszkańcy najwyżej – spośród 16 obszarów tematycznych – oceniają ofertę kulturalną miasta i warunki mieszkaniowe oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem komunikacji publicznej: komunikację tramwajową, powiązania komunikacyjne oraz komunikację SKM i PKM. Wszystkie te obszary otrzymały ocenę równą 4 lub wyższą. – Z jednej strony bardzo dobrze oceniana oferta kulturalna i komunikacja publiczna. Ale też pamiętajmy, że nasze oczekiwania coraz bardziej rosną. Przyzwyczajamy się i chcemy więcej, więc to też jest naturalna rzecz – mówi prezydent Dulkiewicz. – Widzimy też, że mieszkańcy pozytywnie odpowiadają na programy i działania, które są w tych obszarach realizowane.

Jak prowadzimy badania?

Badanie Jakość życia mierzy poziom satysfakcji z warunków życia w mieście. Gdańszczanie oceniają 100 aspektów jakości życia, zgrupowanych w 16 obszarów tematycznych m.in. komunikacja miejska, infrastruktura drogowa, poczucie bezpieczeństwa, infrastruktura sportowo-rekreacyjna, oferta kulturalna, satysfakcja zawodowa czy przestrzeń publiczna w okolicy miejsca zamieszkania. Oceny można przydzielać w „szkolnej” skali, czyli od 1 do 6. Badanie przeprowadzane jest na reprezentatywnej próbie około 1,5 tys. dorosłych mieszkańców Gdańska. Po zebraniu wszystkich odpowiedzi możemy obliczyć średnie oceny wszystkich szczegółowych wskaźników, jak również – po ich uśrednieniu – ogólny wskaźnik jakości życia w Gdańsku. Aby pokazać zróżnicowanie przestrzenne jakości życia, miasto zostało podzielone na 12 obszarów. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie mierzone aspekty jakości życia w sposób bezpośredni zależą od działalności władz miejskich.

Badanie przeprowadzane jest od 2008 r. przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Regularność i powtarzalność badań umożliwia monitorowanie zmian w poziomie zadowolenia mieszkańców z różnych obszarów funkcjonowania miasta. Taka informacja przede wszystkim wskazuje wyzwania i potrzeby mieszkańców oraz umożliwia kształtowanie polityki miejskiej zgodnie z ich oczekiwaniami.

Nie tylko naukowo

Aż 92% osób pytanych o jakość życia w Gdańsku, ocenia ją na bardzo dobry – tak odpowiedzieli w październiku ankietowani w  21 lokalnych oddziałach Gazety Wyborczej. Gdańsk ponadto w tym roku kolejny raz otrzymał certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji”. Fundacja rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego przyznała też miastu nadzwyczajne wyróżnienie za największy postęp w dziedzinie projektowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji w stosunku do poprzedniego postępowania certyfikacyjnego. Budżet edukacyjny Gdańska w wysokości ponad 800 mln zł aż w 40% jest wydatkowany z własnych środków. W sierpniu tego roku uzyskaliśmy również tytuł miasta obywatelskiego, czyli „Miasta nastawionego na dialog”. Wpłynęły na to m.in. regularne spotkania z mieszkańcami, rekordowa niemal 20 mln pula tegorocznego budżetu obywatelskiego, otwarte dane, panele obywatelskie. Dzięki tym narzędziom gdańszczanie współuczestniczą w miejskiej polityce. Również w październiku Gdańsk zajął 4. Miejsce wśród miast na prawach powiatu w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Otrzymaliśmy 43,70 pkt. A lider Zielona Góra 45,13 pkt. W sierpniu zaś zajęliśmy 5. Miejsce w kategorii Miast Wojewódzkich w rankingu Pisma Wspólnota, związanego z „Wykorzystaniem środków unijnych”.

A to jeszcze nie wszystkie sukcesy Gdańska. Należy tu wymienić chociażby plebiscyt Perły Samorządu: 1. miejsce w kategorii miast powyżej 100 tys. Mieszkańców, zwycięstwo Pawła Adamowicza w kat. „Włodarz gminy miejskiej powyżej 100 tys. Mieszkańców”, zwycięstwo Teresy Blacharskiej w kat. „Skarbnik Samorządu 2018”. Z kolei tytuł „Gmina na 5!” uzyskaliśmy w plebiscycie na obsługę klientów przedsiębiorców. Licznie nagradzano też nasze inwestycje. M.in. kładkę na Ołowiankę nagrodzono Pomorskimi Sztormami i 6. miejscem w Top Inwestycjach Komunalnych. W styczniu zaś Gdańsk został wybrany jedną z Top Destination on the Rise portalu Trip Advisor oraz Travellers choice 2018 Europe - 1. miejsce Gdańska w rankingu najbardziej popularnych miast wśród turystów - edycja europejska (wrzesień 2018).

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy