Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

„Gaje Ojców” po raz siódmy – przez dwa dni w pięciu gdańskich parkach

W 2017 roku urodziło się 4698 gdańszczan, w tym 2275 dziewczynek i 2423 chłopców (najpopularniejsze imiona to Julia i Jan). I to właśnie ich ojcowie – nawiązując do tradycji upamiętniania narodzin dziecka poprzez zasadzenie drzewa – będą mogli już po raz siódmy wziąć udział w uroczystym posadzeniu pięciu drzew upamiętniających dzieci urodzone w ubiegłym roku w naszym mieście. Sadzenie odbędzie się w najbliższy weekend: 29 i 30 września.

A
A

Uroczystości odbędą się tradycyjnie w pięciu parkach; Nadmorskim Parku im. Ronalda Reagana, Śródmieściu – przy ul. 3 Maja, Gdańsku Południe – Zieleniec przy ul. Augustowskiej, Oliwie oraz Żabiance.
Przygotowane przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku i posadzone tam – z uczestnictwem tatusiów dzieci z rocznika 2017 – dorodne drzewa i pamiątkowe tablice upamiętnią narodziny kolejnego rocznika gdańszczan. Tak dzieje się już od 2012 roku!
Ojcowie będą mogli dokonać także wpisu do księgi pamiątkowej, sfotografować się przy drzewku i tablicy. Uzyskują także pamiątkowy certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Pięć drzew w pięciu Gajach Ojca
W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, w każdym z miejsc zasadzone zostanie uroczyście okazałe drzewko o obwodzie pnia 25 cm i wysokości 4 metrów. Ze względu na wielkość drzewa, sadzenie zostanie dokonane przez firmę specjalistyczną (przy okazji będzie to pokaz zasad sadzenia drzew) przy udziale (lub tylko obecności) ojców gdańszczan urodzonych oczywiście w roku 2016 roku. Zasadzone będą rzadko stosowane dotychczas w terenach zieleni miejskiej w Gdańsku gatunku – Platany klonolistne (Platanus xhispatica).
Każdy egzemplarz drzewa upamiętnia narodziny jednego rocznika Gdańszczan, a każde drzewo jest oznaczone tablicą granitową (umieszczoną na kamieniu) z podaniem rocznika, liczby narodzonych dzieci w danym roku i najczęściej występującymi  imionami dla dziewczynki i chłopca. Obszar pod Gaj Ojca jest oznakowany tablicami informacyjnymi opisującymi ideę projektu, przedstawiającymi plan zagospodarowania terenu oraz wizualizację gaju, gdy drzewa już dorosną.

Program wydarzenia
Sobota, 29 września
11.30 - 12.00
Zieleniec przy Stawie Młyńskim w Gdańsku Oliwie, ul. Stary Rynek Oliwski

12.30 - 13.00
Zieleniec przy Potoku Oliwskim, Gdańsk Żabianka - rejon ul. Pomorskiej 82

13.30 - 16.00
Park Nadmorski im. Ronalda Reagana, wejście D od ul. Jagiellońskiej

Niedziela, 30 września
11.00 - 11.30
Zieleniec przy ul. 3 Maja, przy budynku N4 i skrzyżowaniu Błędnik

12.00 - 14.00
Zieleniec przy zbiorniku retencyjnym ul. Augustowska w dzielnicy Gdańsk Południe

O projekcie
Projekt „Gaju Ojców” powstał w 2012 roku, dla upamiętnienia przez ojców radosnego wydarzenia – narodzin dziecka. Mieszkając w mieście, ojciec nie zawsze ma możliwość zasadzenia wtedy drzewa w imię tradycji, dlatego Wydział Środowiska stworzył projekt „Gajów Ojca”. Pierwsze wnętrze parkowe pod nazwą. „Gaj Ojca” powstało w Parku Nadmorskim im. Prezydenta Ronalda Reagana.
„Gaj Ojca” to kompozycja zieleni, składająca się z drzew sadzonych każdego roku przez Miasto na wyznaczonym obszarze. Każde drzewo upamiętnia narodziny jednego rocznika gdańszczan.

A może przez Internet?
Przypominamy, że każdy gdańszczanin może zaproponować nowe miejsce do nasadzeń drzew. Umożliwia to nowoczesna aplikacja BAND, dzięki której wszyscy mieszkańcy Gdańska mogą wskazywać najlepsze miejsca do nasadzeń nowych drzew. BAND – Bank Nasadzeń Drzew to aplikacja pozwalająca łatwo i szybko wskazać na mapie Gdańska miejsca, w których warto posadzić nowe drzewa lub krzewy. Wystarczy tylko wejść na stronę www.BANDgdansk.com lub www.gdansk.pl/band, wybrać lokalizację, preferowane gatunki drzew oraz podać swoje dane kontaktowe.

Można też zgłosić drzewo na pomnik przyrody
Od kwietnia 2017 roku można zgłosić magistratowi cenne i warte ochrony drzewa, które miasto mogłoby otoczyć opieką i uratować – drzewa będącego pomnikiem przyrody nie można wyciąć! Drzewa zgłaszamy przez formularz na stronie internetowej: www.gdansk.pl/pomnikprzyrody
Zgłoszenia może dokonać każdy – zarówno osoba fizyczna, szkoła, przedsiębiorca, stowarzyszenie, organizacja ekologiczna, parafia czy urząd.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy