Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Druga edycja Publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych w zamian za wykonanie remontu

Rozpoczęła się druga edycja Publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych w zamian za wykonanie remontu. Dziś ogłoszony został interaktywny wykaz lokali zakwalifikowanych do drugiej edycji programu.

A
A

Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy są na wykazie osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miasta Gdańsk i zdeklarują wykonanie remontu mieszkania we własnym zakresie. W tym roku, w zamian za remont, lokal może otrzymać aż 60 rodzin. Pierwsza edycja oferty spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Niemal 100 rodzin skorzystało z propozycji obejrzenia lokali, 23 rodziny otrzymały już propozycję najmu. 
W zamian za remont wybranego lokalu, najemcy będzie przysługiwało zwolnienie z czynszu na czas jego realizacji, max. do 12-miesięcy oraz zwolnienie z wpłaty kaucji zabezpieczającej. 

Wyniki drugiej edycji zostaną podane 23 października 2020 r. Lokale, które nie zostaną zagospodarowane w bieżącej edycji, umieszczone będą na wykazie dogrywki, która odbędzie się w terminie 27 października– 30 października 2020 r. O tym, ile rodzin w 2020 r. skorzystało z propozycji najmu lokalu w zamian za wykonanie remontu dowiemy się 6 listopada 2020 r., kiedy ogłoszone zostaną końcowe wyniki II edycji Oferty.

Bieżąca oferta oraz informacje o programie dostępne są na stronie Gdańskich Nieruchomości https:

//www.nieruchomoscigda.pl/wiadomosci/aktualnosci,2788.html

Interaktywny wykaz lokali do remontu:

https://lokaldoremontu.nieruchomoscigda.pl

Aleksandra Strug (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Gdańskie Nieruchomości