Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nowe miejsce rekreacji na Pieckach - Migowie

Boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, a w sąsiedztwie ławki i stojaki dla rowerów - to nowa przestrzeń rekreacyjna, z której korzystać mogą mieszkańcy Piecek - Migowa. Obiekty powstały w okolicy ulic Królewskie Wzgórze i Morenowe Wzgórze w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2014.

A
A

Boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, a w sąsiedztwie ławki i stojaki dla rowerów - to nowa przestrzeń rekreacyjna, z której korzystać mogą mieszkańcy Piecek - Migowa. Obiekty powstały w okolicy ulic Królewskie Wzgórze i Morenowe Wzgórze w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2014.

Celem projektu, realizowanego przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, było zapewnienie mieszkańcom ogólnodostępnej przestrzeni sportowo – rekreacyjnej, umożliwiającej aktywne spędzanie wolnego czasu. Zagospodarowany teren stać ma się miejscem integrującym całą lokalną społeczność.

Projekt obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie:  

- budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej;
- budowę placu zabaw o nawierzchni piaskowej;
- montaż małej architektury (ławki, stojaki dla rowerów, śmietniki, stoły itp.)
- zagospodarowanie terenu.

Łączny koszt realizacji zadania – 504 731 zł.

Odbiory inwestycji zakończą się w piątek 21 listopada.

Piecki - Migowo
Piecki - Migowo
MP

Piecki - Migowo
Piecki - Migowo
MP

Piecki - Migowo
Piecki - Migowo
MP
Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)