Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kolejne środki finansowe na Gdański projekt wodno-ściekowy

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych Gdańskiego projektu wodno-ściekowy etap III zakwalifikowane zostało do dofinansowania w ramach 12. konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 r. dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

A
A

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych Gdańskiego projektu wodno-ściekowy etap III zakwalifikowane zostało do dofinansowania w ramach 12. konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 r. dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Spółka miejska GIWK zdobyła dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych takich jak: budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Tischnera, Waldorffa, Świbnieńskiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Kartuskiej pomiędzy ul. Zwierzyniecką a ul. Szczytników i sieci wodociągowej w ul. Kartuskiej, Borsuczej i Rysiej. Kolejne zadania, które uzyskały dofinansowanie związane są z optymalizacją układu sieci w ulicach: Słowackiego i Srebrniki, Poznańskiej oraz na Wyspie Spichrzów. Przebudowane zostaną także kolektory sanitarne w ulicach: Marynarski Polskiej, Wiesława, w ul. Gnilnej, Chlebnickiej oraz kolektory Wrzeszcz-Ołowianka i kolektor Morena. Rozbudowany zostanie także monitoring dla gdańskiego układu wodociągowego. Wydatki na opracowanie dokumentacji są szacowane na ok. 1,6 mln zł, z czego 85% zostanie dofinansowane z Funduszu Spójności UE.

- To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich gdańszczan, a w szczególności dla mieszkańców Matemblewa i Wyspy Sobieszewskiej - mówi prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. – Pozyskanie dofinansowania na przygotowanie dokumentacji projektowej, znacznie zwiększa szanse na zrealizowanie tych inwestycji w kolejnych latach.

- W oparciu o przygotowaną dokumentację planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji robót budowalnych w ramach kolejnego programu na lata 2014-2020. Jeśli uda nam się pozyskać środki, w Gdańsku powstanie sieć kanalizacyjna umożliwiająca podłączenie 300 mieszkańców oraz przebudowane zostanie 14,5 km sieci. Najważniejsze jednak dla Gdańska i jego mieszkańców będą efekty środowiskowe. – mówi Jacek Skarbek Prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.

Gdański projekt wodno-ściekowy realizowany jest z ramienia Miasta przez GIWK od 2006 roku. Zakończył się największy w zakresie pierwszy etap projektu, trwa realizacja drugiego etapu, którego zakończenie planowane jest w 2015 roku. Wartość inwestycji obu etapów projektu to około 1 mld zł. Każdy z etapów projektu był realizowany z dofinansowaniem z Funduszu Spójności.

Lista rankingowa została ogłoszona przez Ministerstwo Środowiska

Więcej informacji:
Agnieszka Gajowniczek
e-mail agajowniczek@giwk.pl
tel. 609 588 803

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)