Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Aktywność fizyczna gdańskich dzieci dziś i w przyszłości - konferencja i warsztaty

O aktywności fizycznej gdańskich dzieci i młodzieży, o kształceniu kadry i o nowych pomysłach Gdańska na wychowanie fizyczne w latach „2015 +” - to tematy poniedziałkowej konferencji zatytułowanej „Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży oraz wsparcie kadry sportu powszechnego w Gdańsku”. W warsztatach udział wezmą „ludzie sportu”, nauczyciele WF i animatorzy sportu. Konferencja rozpocznie się 15 grudnia o godz. 10.00 na stadionie PGE Arena Gdańsk.

A
A

O aktywności fizycznej gdańskich dzieci i młodzieży, o kształceniu kadry i o nowych pomysłach Gdańska na wychowanie fizyczne w latach „2015 +” - to tematy poniedziałkowej konferencji zatytułowanej „Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży oraz wsparcie kadry sportu powszechnego w Gdańsku”. W warsztatach udział wezmą „ludzie sportu”, nauczyciele WF i animatorzy sportu. Konferencja rozpocznie się 15 grudnia o godz. 10.00 na stadionie PGE Arena Gdańsk.

Konferencja ma charakter konsultacyjno-warsztatowy. Jej uczestnicy podsumują działania w zakresie aktywności fizycznej na terenie Miasta Gdańska w latach 2010-2014, a także porozmawiają o planach na przyszłość. Spotkanie zaowocować ma także wypracowaniem sugestii i zmian do Gdańskiego Programu Aktywności Fizycznej. Otwarcia kilkugodzinnej debaty dokona Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Gdański Program Aktywności Fizycznej to partnerstwo międzyinstytucjonalne, w którym udział biorą: Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, PGE ARENA Gdańsk oraz Fundacja Gdańska. W projekt zaangażowane zostaną także Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, NGOs, GCPU, MOSiR, kluby sportowe oraz Gdański Ośrodek Sprawności Dziecka. Współpraca ta spowodować ma wzrost efektywności podejmowanych działań edukacji sportowej czy profilaktyki zdrowotnej, ale pozwoli na wygenerowanie środków finansowych na rozbudowę infrastruktury małej w dzielnicach, wsparcie animacji dzielnicowych i osiedlowych wspólnot.

Organizatorami Konferencji są: Miasto Gdańsk (Wydział Rozwoju Społecznego), Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej oraz  PGE ARENA Gdańsk.

 

PROGRAM KONFERENCJI

9:30

Rejestracja uczestników, utworzenie grup warsztatowych

10:00

Otwarcie konferencji: oficjalne powitanie, wprowadzenie do tematyki, prezentacja agendy dnia oraz celów spotkania.

 

10:05

Prezentacja zebranych działań w zakresie aktywności fizycznej na terenie Miasta Gdańska w latach 2010-2014: programy, projekty, infrastruktura.   

 

10:20

Gdański Program Aktywności Fizycznej:  prezentacja założeń, składowych oraz celów Programu; omówienie propozycji indeksu działań i ich gradacji; omówienie dokumentów powiązanych, które wpływają na Program.

 

10:35

Prezentacja propozycji wprowadzenia zmian w systemie wychowania fizycznego wg koncepcji dr inż. Janusza Łapszo. Autorska koncepcja złożona do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

10:50

Wprowadzenie do warsztatów oraz podział na grupy robocze.

11:00

Przerwa

11:15

Warsztaty konsultacyjne: celem warsztatów jest zebranie opinii, wymiana doświadczeń w celu wypracowania rozwiązań wspierających środowisko oświatowe w procesie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży.

Tematy warsztatów:

1)      Jak ja jako nauczyciel/animator sportu, chciałbym być wspierany:

- w mojej codziennej pracy z uczniami,

- w rozwoju moich umiejętności zawodowych?

2)      W jaki sposób propozycje instytucji miejskich w zakresie sportu powszechnego, mogą wzbogacić moje zajęcia? Czy oferta odpowiada na zapotrzebowanie? Analiza i ocena.

3)      Powstaje Gdański Program Aktywności Fizycznej  na lata 2015 – 2017,  czego od niego oczekuję?

13:15

Podsumowanie wyników prac grup warsztatowych

14:15

Przerwa

14:30

Podsumowanie części warsztatowej: odniesienie się do wypracowanych rezultatów podczas warsztatów.

15:00

Zakończenie konferencji 

 

 

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)