Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Spotkanie MPI Poland Club

W dniach 17-18.06.2011 r. w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie nowego zarządu MPI Poland Club w celu ustalenia kierunków działania Klubu na najbliższy rok.

A
A

W dniach 17-18.06.2011 r. w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie nowego zarządu MPI Poland Club w celu ustalenia kierunków działania Klubu na najbliższy rok.

Gdańsk reprezentowała Anna Górska - Prezes GOT i GCB, która w MPI Poland Club pełni funkcję Wiceprezesa ds. Członkostwa. Tegoroczne prace Klubu będą opierały się na współpracy w ramach 5 Komitetów: komunikacji, edukacji, członkostwa, finansów oraz studenckiego, za których utworzenie odpowiedzialni są wiceprezesowie. Razem z Prezes Górską w Komitecie ds. członkostwa pracować będą: Dariusz Aktonorowicz (Maestro Poland), Ewa Woch (Targi w Krakowie), Dorota Popińska (Mazury Convention Bureau), Aneta Książek (Poland Convention Bureau), Anna Kopek (Teja Tur).

MPI (Meeting Professionals International) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą ponad 23 000 członków z przemysłu spotkań z całego świata. MPI Poland Club liczy 49 osób, a głównymi celami Komitetu ds. Członkostwa obranymi na spotkaniu w Krakowie są: utrzymanie 90% członków do końca VI.2012 w stosunku do VI.2011 oraz pozyskanie 30 nowych członków. "To ambitny cel" - mówi Anna Górską, "ale biorąc pod uwagę korzyści, jakie przynosi członkostwo w naszym Klubie w tym m.in. baza kontaktów i networking w ramach MPI, prestiż dla firmy, wysoki poziom edukacji oraz integrację z polską branżą, jestem pewna, że uda nam się to osiągnąć " - dodaje.

MPI Krakow
MPI Krakow
MH

Przedstawiciele MPI Poland Club spotkali się pierwszego dnia w Krakowie na kolacji w Hotelu Radisson Blu podczas której podsumowano pracę MPI w latach 2009-2011 oraz przedstawiono plany długookresowe. Kolejnego dnia odbyło się szkolenie z systemu komunikacji Basecamp, przeanalizowano rynek stowarzyszeń branży spotkań w Polsce i potrzeby członków MPI oraz przygotowano business plan według LOTS. Spotkanie zakończyło się teambuildingiem zorganizowanym przez DMC Poland.